windows10

Cách xóa thư mục windows.old sau khi update nên windows 10

Sau mỗi lần chúng ta tiến hành cập nhật mới hệ điều hành windows 10 hoặc cài đặt windows 7 /8/8.1/10 nhưng không format ổ C (Nơi chứa hệ điều hành), windows sẽ tự động backup toàn bộ dữ liệu của hệ điều hành cũ và lưu lại trên một thư mục có tên là windows.old, điều này sẽ rất hữu…

Đọc tiếp