Typing Trainer

Top 3 phần mềm luyện gõ 10 ngón miễn phí tốt nhất

Phần mềm luyện gõ 10 ngón là một trong những công cụ hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc rèn luyện, nâng cao kỹ năng và tốc độ đánh máy đặc biệt là trong việc soạn thảo văn bản kỹ năng gõ 10 ngón là rất cần thiết bởi nó có tác động trực tiếp đến hiệu suất của…

Đọc tiếp