tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu excel

Tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu word/excel/powerpoint

Bạn có những tài liệu cực kỳ quan trọng dưới định dạng của word/ excel/ powerpoint, và không muốn cho người khác động chạm, hay xem những tài liệu đó, cách đơn giản nhất là hãy tạo mật khẩu bảo vệ những tài liệu đó. Vậy làm sao để tạo mật khẩu….? Bài viết này Khánh Khiêm Blog sẽ chia sẻ…

Đọc tiếp