marketing 4.0

Marketing 4.0 là gì? Xu hướng marketing 4.0 trong thời đại hiện nay

Cuộc cách  mạng công nghiệp 4.0 ra đời tạo nên nhiều sự thay đổi lớn đối với nhiều ngành trong đó nổi bật đó là ngành marketing. Sự dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số. Thuật ngữ digital marketing cũng từ đó mà được ra đời. Marketing 4.0 là gì? Marketing 4.0 được hiểu là hình thức tiếp…

Đọc tiếp