chèn logo vào video

Cách chèn logo vào video chi tiết nhất

Việc chèn logo vào video, clip hay nói cách khác là tạo bản quyền cho video của chúng ta là một điều rất cần thiết, nó giúp cho video, clip của chúng ta giảm thiểu được tối đa sao chép video, đồng thời cũng đẩy mạnh thương hiệu. Vậy làm sao để chèn logo vào video, clip có rất nhiều…

Đọc tiếp