chặn thông báo mời chơi game trên facebook

Làm sao để chặn thông báo mời chơi game trên facebook

Nhiều bạn bè trên facebook của tôi hay than phiền rằng hộ rất bực mình khi xuất ngày phải nhận những thông báo mời chơi game hay cài đặt sử dụng ứng dụng trên facebook, và chính bản thân tôi cũng vậy thường xuyên nhận được những thông mời chào như vậy, thật sự là rất ức chế cũng như…

Đọc tiếp