bảo mật facebook

Cách ẩn danh sách bạn bè trên facebook chi tiết

Trên facebook mặc định danh sách bạn bè của chúng ta sẽ được hiển thị công khai nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn, điều này có thể gây nên một số vấn đề xấu về riêng tư. Vì vậy lời khuyên của mình với các bạn là chúng ta nên…

Đọc tiếp