apple id

Cách tạo ID Apple trên máy tính miễn phí mới nhất

Cách tạo ID Apple trên máy tính. Để có thể dễ dàng tải các ứng dụng, game… trên App Store hay đồng bộ dữ liệu, danh bạ… bạn cần có tài khoản ID Apple. Đăng ký tài khoản ID Apple hay tạo tài khoản ID Apple là việc bạn cần phải làm đầu tiên khi sử dụng iphone, ipad hay các…

Đọc tiếp